W+ SỐ HÓA DOANH NGHIỆP

Cộng tác không giới hạn

WORKPLUS PLATFORM

Quản lý dự án

Lập và xây dựng kế hoạch dự án dễ dàng, nhanh chóng. Quản lý dự án online, thuận lợi, thông tin thống nhất.

Quản lý công việc

Giao việc, nhận việc, tự đề xuất công việc và quản lý thực hiện công việc thống nhất trên cùng một nền tảng trực tuyến.

Quản lý nhân sự

Nhân sự của tổ chức hay đội nhóm được quản lý chuyên nghiệp, chi tiết. Thêm bớt nhân sự dễ dàng, mọi lúc bạn muốn.

Quản lý tiến độ

Quản lý tiến độ công việc, dự án chính xác theo nhiều mô hình: Gantt chart, Kanban, To do list...

Quản lý tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến tiện lợi. Lưu trữ đám mây an toàn, chia sẻ online nhanh chóng.

Quản lý quy trình

Dự án, quy trình hoặc chủ đề công việc... được thể hiện dưới mô hình quản lý Kanban rất trực quan và khoa học.

Nâng cấp linh hoạt

Để tiết kiệm chi phí cho khách hàng, W+ cho phép khách hàng có thể nâng cấp đơn hàng (gói tài khoản) một cách linh hoạt nhất.

Bạn có thể bắt đầu bằng những đơn hàng nhỏ và nâng cấp lên theo nhu cầu thực tế tại mọi thời điểm.

W+ bảo lưu và chuyển đổi toàn bộ giá trị đơn hãng cũ sang đơn hàng mới đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Nâng cấp linh hoạt

Quy định chung về nâng cấp gói tài khoản trước hạn

Khách hàng muốn nâng cấp gói tài khoản sang gói mới khi chưa hết hạn sử dụng gói hiện tại thì:

Trường hợp 1: Nâng cấp từ gói thấp lên gói cao hơn

Khách hàng sẽ được cộng thêm thời gian sử dụng tương ứng với giá trị còn lại của đơn hàng hiện tại vào đơn hàng nâng cấp mới. Thời gian cộng thêm được xác định quy đổi như sau:

Thời gian cộng thêm = Thời gian còn lại x (Đơn giá gói thấp / Đơn giá gói cao)

Trường hợp 2: Chuyển từ gói cao xuống gói thấp hơn

Workplus không áp dụng chuyển giá trị cho trường hợp này