W+ SỐ HÓA DOANH NGHIỆP

Cộng tác không giới hạn

WORKPLUS PLATFORM

Quản lý dự án

Lập và xây dựng kế hoạch dự án dễ dàng, nhanh chóng. Quản lý dự án online, thuận lợi, thông tin thống nhất.

Quản lý công việc

Giao việc, nhận việc, tự đề xuất công việc và quản lý thực hiện công việc thống nhất trên cùng một nền tảng trực tuyến.

Quản lý nhân sự

Nhân sự của tổ chức hay đội nhóm được quản lý chuyên nghiệp, chi tiết. Thêm bớt nhân sự dễ dàng, mọi lúc bạn muốn.

Quản lý tiến độ

Quản lý tiến độ công việc, dự án chính xác theo nhiều mô hình: Gantt chart, Kanban, To do list...

Quản lý tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến tiện lợi. Lưu trữ đám mây an toàn, chia sẻ online nhanh chóng.

Quản lý quy trình

Dự án, quy trình hoặc chủ đề công việc... được thể hiện dưới mô hình quản lý Kanban rất trực quan và khoa học.

Thanh toán tiện lợi

Toàn bộ đơn hàng được khởi tạo trực tuyến giúp khách hàng chủ động tạo các đơn hàng theo ý muốn.

Chúng tôi áp dụng hình thức thanh toán CHUYỂN KHOẢN cho tất cả các đơn hàng W+

Thanh toán tiện lợi

Quy trình thanh toán

Bước 1

Tạo đơn hàng

Khách hàng (hoặc nhân viên hỗ trợ của W+) tạo đơn hàng trực tuyến.

(Xem hướng dẫn tạo đơn hàng)

Bước 2

Thanh toán đơn hàng

Khách hàng thực hiện thanh toán giá trị đơn hàng thông qua hình thức chuyển khoản tới các tài khoản niêm yết của W+

Bước 3

Xuất hóa đơn

Workplus thực hiện xuất hóa đơn tài chính theo quy định đối với các đơn hàng hợp lệ

LƯU Ý:

Khách hàng vui lòng kiểm tra thông tin tài khoản trước khi thực hiện thanh toán.

Khách hàng thanh toán vào tài khoản công ty vui lòng thanh toán giá trị sau thuế (VAT) để tránh trường hợp hệ thống không kích hoạt.

Bạn có thể kiểm tra chi phí sử dụng thông qua công cụ tính toán chi phí của chúng tôi