W+ SỐ HÓA DOANH NGHIỆP

Cộng tác không giới hạn

WORKPLUS PLATFORM

Quản lý dự án

Lập và xây dựng kế hoạch dự án dễ dàng, nhanh chóng. Quản lý dự án online, thuận lợi, thông tin thống nhất.

Quản lý công việc

Giao việc, nhận việc, tự đề xuất công việc và quản lý thực hiện công việc thống nhất trên cùng một nền tảng trực tuyến.

Quản lý nhân sự

Nhân sự của tổ chức hay đội nhóm được quản lý chuyên nghiệp, chi tiết. Thêm bớt nhân sự dễ dàng, mọi lúc bạn muốn.

Quản lý tiến độ

Quản lý tiến độ công việc, dự án chính xác theo nhiều mô hình: Gantt chart, Kanban, To do list...

Quản lý tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến tiện lợi. Lưu trữ đám mây an toàn, chia sẻ online nhanh chóng.

Quản lý quy trình

Dự án, quy trình hoặc chủ đề công việc... được thể hiện dưới mô hình quản lý Kanban rất trực quan và khoa học.

Ước tính chi phí

Thông tin gói

Sản phẩm, tính năng khách hàng được sử dụng trong gói

Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
WORK PLACE
25.000 VNĐ/User/Tháng
 • Quản lý công việc
 • Quản lý dự án
 • Quản lý quy trình
WORK DRIVE
20.000 VNĐ/User/Tháng
 • Quản lý tài liệu
 • Tích hợp Google Drive
WORK MEDIA
10.000 VNĐ/User/Tháng
 • Mạng xã hội nội bộ
 • Truyền thông nội bộ
WORK NOTE
0 VNĐ/User/Tháng
 • Quản lý ghi chú
 • Quản lý nhắc hẹn
 • Quản lý lịch tuần
WORK OFFER
0 VNĐ/User/Tháng
 • Quản lý đề xuất, phê duyệt: Theo công việc, dự án, quy trình
 • Quản lý đề xuất, phê duyệt: Theo bộ phận (phòng/ban/chi nhánh...)
 • Quản lý đề xuất, phê duyệt: Theo nhóm tùy chỉnh
WORK HR
0 VNĐ/User/Tháng
 • Quản lý bộ phận: Cơ cấu Phòng/Ban/Chi nhánh
 • Quản lý thông tin nhân sự
WORK REPORT
0 VNĐ/User/Tháng
 • Quản lý báo cáo công việc
WORK OFFICE (Updating)
0 VNĐ/User/Tháng
 • Quản lý hệ thống văn bản nội bộ
 • Quản lý hệ thống văn bản đi
 • Quản lý hệ thống văn bản đến
WORK CHECKIN (Updating)
0 VNĐ/User/Tháng
 • Quản lý chia sẻ nhân viên
 • Quản lý chấm công từ xa
Thu gọn

Chọn tài nguyên, dịch vụ bổ sung

Tài nguyên Thời gian Số lượng Đơn giá
WORK CLOUD

Lưu trữ đám mây

Năm

GB

6.000

VNĐ/GB/Tháng

Nhu cầu sử dụng

Nhập số người sử dụng

User

Thời gian sử dụng

Tháng

Thông tin đơn hàng

WORKPLUS PLATFORM

 • Sản phẩmTất cả
 • Số user
 • Thời gian sử dụng tháng
 • Thành tiền vnđ
Tài nguyên mua thêm

WORK CLOUD

 • Số lượngTất cả
 • Thời gian
 • Thành tiền1.200.000 vnđ
 • TỔNG5.280.000 vnđ