W+ SỐ HÓA DOANH NGHIỆP

Cộng tác không giới hạn

WORKPLUS PLATFORM

Quản lý dự án

Lập và xây dựng kế hoạch dự án dễ dàng, nhanh chóng. Quản lý dự án online, thuận lợi, thông tin thống nhất.

Quản lý công việc

Giao việc, nhận việc, tự đề xuất công việc và quản lý thực hiện công việc thống nhất trên cùng một nền tảng trực tuyến.

Quản lý nhân sự

Nhân sự của tổ chức hay đội nhóm được quản lý chuyên nghiệp, chi tiết. Thêm bớt nhân sự dễ dàng, mọi lúc bạn muốn.

Quản lý tiến độ

Quản lý tiến độ công việc, dự án chính xác theo nhiều mô hình: Gantt chart, Kanban, To do list...

Quản lý tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến tiện lợi. Lưu trữ đám mây an toàn, chia sẻ online nhanh chóng.

Quản lý quy trình

Dự án, quy trình hoặc chủ đề công việc... được thể hiện dưới mô hình quản lý Kanban rất trực quan và khoa học.

Khái niệm

W+ Develoment là một giải pháp của chúng tôi nhằm áp dụng phát triển mở rộng hệ thống theo hình thức cá nhân hóa cho khách hàng.

Khách hàng áp dụng hình thức này sẽ được triển khai độc lập hệ thống W+ dựa theo nguyên tắc: Workplus cho thuê phần mềm (API System) và khách hàng tự quản lý sever lưu trữ.

Khái niệm
Đặc điểm

Đặc điểm

W+ Develoment là một giải pháp triển khai mở rộng theo hình thức độc lập cho từng khách hàng do đó nó mang những đặc điểm sau:

  • Mỗi khách hàng chạy trên một hệ thống phần mềm độc lập (theo tên miền riêng của khách hàng)
  • Workplus cung cấp hệ thống API riêng cho khách hàng và kết nối sever lưu trữ (file, database) của khách hàng.
  • Thời gian triển khai: Từ 1 – 2 tuần (không gồm thời gian phát triển tính năng thêm)
  • Khách hàng có thể tự quản lý sever lưu trữ hoặc thuê Workplus quản lý.
  • Khách hàng có thể thuê Workplus phát triển thêm các module, tính năng theo yêu cầu của riêng mình.

Triển khai giải pháp

Việc triển khai giải pháp W+ Devolopment cho khách hàng, cần trải qua các bước sau:

  • Bước 1: WorkPlus tiếp nhận yêu cầu và phân tích nhu cầu của khách hàng.
  • Bước 2: WorkPlus báo giá triển khai hệ thống
  • Bước 3: Khách hàng cung cấp sever lưu trữ. Yêu cầu sever lưu trữ là của Google (Google Cloud Sever)
  • Bước 4: WorkPlus tiến hành kết nối và cài đặt hệ thống
  • Bước 5: WorkPlus bàn giao thông tin và vận hành hệ thống.
Triển khai giải pháp

Hãy liên hệ ngay tới trung tâm hỗ trợ phát triển ứng dụng W+ để được tư vấn