W+ SỐ HÓA DOANH NGHIỆP

Cộng tác không giới hạn

WORKPLUS PLATFORM

Quản lý dự án

Lập và xây dựng kế hoạch dự án dễ dàng, nhanh chóng. Quản lý dự án online, thuận lợi, thông tin thống nhất.

Quản lý công việc

Giao việc, nhận việc, tự đề xuất công việc và quản lý thực hiện công việc thống nhất trên cùng một nền tảng trực tuyến.

Quản lý nhân sự

Nhân sự của tổ chức hay đội nhóm được quản lý chuyên nghiệp, chi tiết. Thêm bớt nhân sự dễ dàng, mọi lúc bạn muốn.

Quản lý tiến độ

Quản lý tiến độ công việc, dự án chính xác theo nhiều mô hình: Gantt chart, Kanban, To do list...

Quản lý tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến tiện lợi. Lưu trữ đám mây an toàn, chia sẻ online nhanh chóng.

Quản lý quy trình

Dự án, quy trình hoặc chủ đề công việc... được thể hiện dưới mô hình quản lý Kanban rất trực quan và khoa học.

Số hóa cùng doanh nghiệp

Chuyển đổi số là con đường tất yếu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đi qua bởi nếu không doanh nghiệp bạn sẽ bị tụt hậu và lãng quên.

Với đội ngũ kỹ sư phần cứng lẫn phần mềm nhiều năm kinh nghiệm. Phúc An Tech tự tin đồng hành cung doanh nghiệp, khách hàng trong công cuộc chuyển đổi số đầy thách thức nhưng nhiều cơ hội này.

Phúc An Tech không những cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp, quản lý công việc hiệu quả. Mà chúng tôi mong muốn tư vấn các giải pháp chuyển đổi số tối ưu cho khách hàng. Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

Số hóa cùng doanh nghiệp
Số hóa cùng doanh nghiệp

Số hóa cùng doanh nghiệp

Chuyển đổi số là con đường tất yếu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đi qua bởi nếu không doanh nghiệp bạn sẽ bị tụt hậu và lãng quên.

Với đội ngũ kỹ sư phần cứng lẫn phần mềm nhiều năm kinh nghiệm. Phúc An Tech tự tin đồng hành cung doanh nghiệp, khách hàng trong công cuộc chuyển đổi số đầy thách thức nhưng nhiều cơ hội này.

Phúc An Tech không những cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp, quản lý công việc hiệu quả. Mà chúng tôi mong muốn tư vấn các giải pháp chuyển đổi số tối ưu cho khách hàng. Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

Đồng hành và phát triển

Số hóa doanh nghiệp là một cuộc cách mạng chứ không phải là một trào lưu“. Do đó muốn thành công trong cuộc cách mạng này, chúng ta phải đoàn kết và cùng nhau phối hợp tạo ra giá trị cốt lõi sau khi chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Thành công trong cuộc cách mạng này không phải chỉ đến từ một phía. Nó chỉ thực sự hiệu quả khi bạn đã sẵn sàng, quyết tâm và Phúc An Tech sẽ triển khai, đồng hành hoàn thành mục tiêu của bạn.

Hãy cùng nhau đi trên con đường chuyển đổi số và hãy cùng nhau tạo ra những giá trị cho người lao động, doanh nghiệp và đất nước tươi đẹp này.

Đồng hành và phát triển
Đồng hành và phát triển

Đồng hành và phát triển

Số hóa doanh nghiệp là một cuộc cách mạng chứ không phải là một trào lưu“. Do đó muốn thành công trong cuộc cách mạng này, chúng ta phải đoàn kết và cùng nhau phối hợp tạo ra giá trị cốt lõi sau khi chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Thành công trong cuộc cách mạng này không phải chỉ đến từ một phía. Nó chỉ thực sự hiệu quả khi bạn đã sẵn sàng, quyết tâm và Phúc An Tech sẽ triển khai, đồng hành hoàn thành mục tiêu của bạn.

Hãy cùng nhau đi trên con đường chuyển đổi số và hãy cùng nhau tạo ra những giá trị cho người lao động, doanh nghiệp và đất nước tươi đẹp này.

Hãy liên hệ ngay tới trung tâm hỗ trợ phát triển ứng dụng W+ để được tư vấn