W+ SỐ HÓA DOANH NGHIỆP

Cộng tác không giới hạn

WORKPLUS PLATFORM

Quản lý dự án

Lập và xây dựng kế hoạch dự án dễ dàng, nhanh chóng. Quản lý dự án online, thuận lợi, thông tin thống nhất.

Quản lý công việc

Giao việc, nhận việc, tự đề xuất công việc và quản lý thực hiện công việc thống nhất trên cùng một nền tảng trực tuyến.

Quản lý nhân sự

Nhân sự của tổ chức hay đội nhóm được quản lý chuyên nghiệp, chi tiết. Thêm bớt nhân sự dễ dàng, mọi lúc bạn muốn.

Quản lý tiến độ

Quản lý tiến độ công việc, dự án chính xác theo nhiều mô hình: Gantt chart, Kanban, To do list...

Quản lý tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến tiện lợi. Lưu trữ đám mây an toàn, chia sẻ online nhanh chóng.

Quản lý quy trình

Dự án, quy trình hoặc chủ đề công việc... được thể hiện dưới mô hình quản lý Kanban rất trực quan và khoa học.

Trở thành đối tác

Bạn muốn trở thành đối tác của Workplus Platform ?

Chúng tôi tạo ra nền tảng W+ có khả năng tích hợp và mở rộng không giới hạn các tính năng bổ sung. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể tham gia vào mạng lưới đối tác của chúng tôi với vai trò:

  1. Tích hợp thêm ứng dụng vào nền tảng
  2. Nhà phân phối sản phẩm

Nếu bạn muốn trở thành đối tác của Workplus, xin vui lòng gửi thông tin tới địa chỉ email support@workplus.vn như sau:

  • Tên Tổ chức / Cá nhân:
  • Địa chỉ:
  • Nghành nghề kinh doanh:
  • Điện thoại liên hệ:
  • Email liên hệ:
  • Hình thức muốn hợp tác:
  • Đề xuất chi tiết nội dung hợp tác:

Chúng tôi rất hy vọng được hợp tác cùng bạn!