W+ SỐ HÓA DOANH NGHIỆP

Cộng tác không giới hạn

WORKPLUS PLATFORM

Quản lý dự án

Lập và xây dựng kế hoạch dự án dễ dàng, nhanh chóng. Quản lý dự án online, thuận lợi, thông tin thống nhất.

Quản lý công việc

Giao việc, nhận việc, tự đề xuất công việc và quản lý thực hiện công việc thống nhất trên cùng một nền tảng trực tuyến.

Quản lý nhân sự

Nhân sự của tổ chức hay đội nhóm được quản lý chuyên nghiệp, chi tiết. Thêm bớt nhân sự dễ dàng, mọi lúc bạn muốn.

Quản lý tiến độ

Quản lý tiến độ công việc, dự án chính xác theo nhiều mô hình: Gantt chart, Kanban, To do list...

Quản lý tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến tiện lợi. Lưu trữ đám mây an toàn, chia sẻ online nhanh chóng.

Quản lý quy trình

Dự án, quy trình hoặc chủ đề công việc... được thể hiện dưới mô hình quản lý Kanban rất trực quan và khoa học.

Yêu cầu & Góp ý

Luôn lắng nghe và thấu hiểu yêu cầu & góp ý của bạn!

Hãy cho W+ biết bạn đang vướng mắc gì hoặc bạn muốn chia sẻ, góp ý sản phẩm W+. Sự phản ánh của bạn góp phần giúp đội ngũ phát triển W+ sớm hoàn thiện sản phẩm và mang tới cho khách hàng những giá trị tốt nhất.

Sử dụng form sau để gửi tới chúng tôi ý kiến của bạn!

    Vui lòng điền đầy đủ các thông tin