Đây là thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng với Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Phúc An, quy định các điều khoản trong việc Khách hàng sử dụng. Phần mềm quản trị doanh nghiệp WorkPlus. Bằng cách nhấp chuột vào “Tôi đồng ý Thỏa thuận sử dụng nến tảng Workplus” khi đăng ký tài khoản sử dụng, Khách hàng đồng ý rằng đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận tất cả các điều khoản trong thỏa thuận này. WorkPlus (W+) là nền tảng (phần mềm dịch vụ) quản trị doanh nghiệp trực tuyến. Ngoài việc hỗ trợ các công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng W+ trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có trách nhiệm sử dụng W+ cho toàn bộ quy trình tổ chức của mình. Điều khoản sử dụng là các chính sách được đưa ra bởi Phúc An Tech (Công ty chủ quản của WorkPlus) về các yêu cầu bắt buộc đối với tất cả Khách hàng (doanh nghiệp và cá nhân đăng ký một tài khoản chính thức trên nền tảng W+) sử dụng WorkPlus.

Khi khách hàng sử dụng W+, khách hàng đã mặc nhiên đồng ý với tất cả các điều khoản được đề cập ở đây. Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho Khách hàng về các điều khoản này. Nếu Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điểm nào trong bản Điều khoản sử dụng này và vui lòng ngừng việc sử dụng W+ Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email support@workplus.vn.WorkPlus không chịu trách nhiệm khi Khách hàng vi phạm bất kì điều nào trong số các quy định của .Điều khoản sử dụng này.


Điều khoản và sử dụng Workplus

ĐIỀU 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA

 • WorkPlus: Là nền tảng (phần mềm dịch vụ) quản lý công việc và dự án được chạy thương mại tại địa chỉ http(s)://www.app.workplus.vn
 • Tên viết tắt: W+ là tên viết tắt của WorkPlus, được sử dụng thay thế và nguyên vẹn giá trị trong các văn bản, báo cáo hoặc bài viết.
 • Phúc An Tech: Là viết tắt của Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Phúc An, đơn vị sở hữu và toàn quyền khai thác nền tảng quản trị doanh nghiệp số WorkPlus.
 • Khách hàng: Là các Pháp nhân hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng nền tảng WorkPlus.
 • Tài khoản của Khách hàng: Là tài khoản sử dụng hệ thống của Khách hàng được truy cập thông qua đường dẫn https://www.workplus.vn hoặc một đường dẫn khác do khách hàng yêu cầu WorkPlus cung cấp.
 • Tài khoản sử dụng: Với mỗi một tài khoản hệ thống, Khách hàng có toàn quyền mời các nhân viên của mình tham gia vào hệ thống. Bằng hành động gửi lời mời tham gia hệ thống tới các địa chỉ email khác nhau, Khách hàng đồng ý cấp quyền sử dụng Tài khoản hệ thống WorkPlus của mình cho cá nhân và hoặc tổ chức là chủ sở hữu của email đó. Mỗi một thành viên đăng ký tham gia thành công thông qua yêu cầu được gửi bởi Khách hàng được tính là 01 tài khoản sử dụng.

ĐIỀU 2. TÀI KHOẢN W+ CỦA KHÁCH HÀNG

Trong quá trình đăng ký W+, Khách hàng sẽ tạo tài khoản và mật khẩu.

 • Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng.
 • Mỗi một tài khoản, Khách hàng có thể mời các nhân viên của công ty tham gia. Số lượng nhân viên được phép mời tối đa tùy thuộc vào mức phí đăng ký sử dụng của Khách hàng.
 • Khách hàng thông báo ngay cho WorkPlus khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Khách hàng thoát khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. WorkPlus không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng WorkPlus sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của WorkPlus (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

ĐIỀU 3. BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ

Phúc An Tech bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên W+. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu khách hàng.

Phúc An Tech cam kết:

 • Không sửa đổi các tài liệu được tạo ra bởi Khách hàng;
 • Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép;
 • Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng.

Mặc dù vậy, Phúc An Tech có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, email, số điện thoại) cho một số mục đích nhất định, bao gồm (nhưng không giới hạn bởi):

 • Thông báo bằng Email đến khách hàng về các tính năng mới.
 • Liên hệ trực tiếp với khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng.

Phúc An Tech bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của WorkPlus hoặc các Khách hàng tiềm năng khác của Phúc An Tech. Ví dụ, Phúc An có thể đưa tên Khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các khách hàng của mình.

ĐIỀU 4. DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

Dữ liệu của Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên Tài khoản của Khách hàng. Dữ liệu đó bao gồm: hồ sơ thành viên, các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các ý kiến, các nhận xét, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên tài khoản của Khách hàng;

Dữ liệu của Khách hàng bao gồm cả mọi thông tin, đường dẫn, văn bản mà Khách hàng và các tài khoản sử dụng của Khách hàng nhập vào W+ thông qua các nền tảng lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive, DropBox.

Khách hàng là chủ sử hữu và có toàn quyền kiểm soát về việc truy cập dữ liệu được đăng tải trên tài khoản hệ thống W+ của Khách hàng. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà Khách hàng hoặc tài khoản sử dụng của Khách hàng gửi đến và hoặc gửi đi từ W+.

W+ cho phép người dùng tải ảnh, tệp lên nền tảng Workplus từ máy tính hoặc thiết bị di động của người dùng. Workplus sử dụng hình ảnh và tệp do người dùng tải lên với các mục đích sau:

 • Sử dụng làm hình ảnh đại diện của người dùng trên ứng dụng.
 • Người dùng sử dụng để chia sẻ cho các thành viên khác trong tổ chức của mình trên ứng dụng. Việc chia sẻ này hoàn toàn do người dùng định đoạt và quyết định. Phúc An cam kết không trực tiếp sử dụng hoặc cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ hình ảnh, tệp do người dùng tải lên trên nền tảng Workplus khi chưa có sự đồng ý của khách hàng.

Khách hàng hiểu rằng Phúc An Tech không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà Khách hàng đăng tải lên W+; trừ các tài liệu và hoặc giao diện hướng dẫn được Phúc An Tech chủ động cung cấp công khai cho Khách hàng.

Việc quyết định đưa dữ liệu nào lên tài khoản W+ là toàn quyền của Khách hàng. Tuy nhiên, những nội dung sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải trên W+:

 • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản
 • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
 • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
 • Cản trở hoặc phá hỏng W+ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập trái phép W+ thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm).

Phúc An Tech có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của Khách hàng nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

ĐIỀU 5. CÁC NỀN TẢNG THỨ 3 THU THẬP DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Phúc An Tech sử dụng các nền tảng Google Analytics để hỗ trợ việc thu thập và phân tích hành vi người dùng. Các bên thứ ba này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập vào nền tảng Workplus (thông qua trình duyệt nào, thiết bị nào, vị trí nào) và hành vi, hoạt động của người dùng trên hệ thống Workplus dựa theo chính sách riêng của từng bên. Phúc An Tech sử dụng thông tin thu thập được cho việc tìm hiểu, phân tích hành vi, nhu cầu khách hàng nhằm cải tiến sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp đồng thời phát triển thêm các tính năng, sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ cho khách hàng.

Các nền tảng trên đều là các hệ thống lớn phổ biến trên thế giới được đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu người dùng. Phúc An Tech không kiểm soát việc các bên thứ ba lưu trữ và sử dụng các dữ liệu thu thập theo điều khoản và chính sách họ đưa ra.

Khách hàng có thể đọc các điều khoản và các chính sách được công bố bởi các bên thứ ba này trên trang web của họ để nắm rõ thông tin. Khách hàng sử dụng nền tảng Workplus cũng đồng nghĩa với việc tuân thủ các điều khoản dịch vụ của các bên thứ ba này.

ĐIỀU 6. GIÁ CẢ, ĐƠN HÀNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá sử dụng phần mềm được Phúc An Tech niêm yết trên website www.workplus.vn

Tùy vào mỗi thời điểm Phúc An Tech sẽ có điều chỉnh đơn giá sử dụng phù hợp với đặc tính sản phẩm và nhu cầu của khách hàng.

Đơn hàng được tạo khi Khách hàng muốn nâng cấp tài khoản sử dụng trả phí.

Khách hàng chủ động hoặc Phúc An Tech hỗ trợ khởi tạo các đơn hàng nâng cấp tài khoản. Khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi Phúc An Tech kích hoạt đơn hàng và xuất hóa đơn.

Khách hàng thanh toán các đơn hàng cho Phúc An Tech bằng tiền mặt hoặc thông qua hình thức chuyển khoản. Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin người thanh toán bao gồm: Giấy giới thiệu có xác nhận của Khách hàng, bản gốc Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước của người được giới thiệu.

Thông tin tài khoản nhận thanh toán đơn hàng Workplus như sau:

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ và thương mại Phúc An

Số tài khoản: 1991.00000.24275

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở giao dịch 1, Hà Nội

ĐIỀU 7. CÀI ĐẶT, BÀN GIAO SẢN PHẨM

Workplus Platform là một nền tảng quản trị trực tuyến, do đó Khách hàng không cần phải cài đặt (trừ khi Khách hàng sử dụng dịch vụ thuê API). Ngay sau khi Phuc An Tech kích hoạt đơn hàng là khách hàng có thể sử dụng ngay tức thời các tính năng của sản phẩm.

ĐIỀU 8. TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ

Phúc An Tech chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ Khách hàng trong suốt quá trình sử dụng thông qua hình thức:

 • Hotline: 09.1800.6181
 • Email: support@workplus.vn
 • Diễn đàn hỗ trợ: support.workplus.vn
 • Và các công cụ hỗ trợ trực tuyến khác

ĐIỀU 9. BẢO HÀNH, BẢO TRÌ VÀ HỖ TRỢ PHỤC HỒI DỮ LIỆU BỊ MẤT

1. Bảo hành, bảo trì

Phúc An Tech chịu trách nhiệm bảo hành, bảo trì phần mềm trong suốt quá trình Khách hàng sử dụng.

Tùy thuộc vào tính chất cấp thiết, Phúc An Tech có thể có hoặc không thông báo trước các lần bảo hành, bảo trì hệ thống. Tuy nhiên Phúc An Tech cam kết hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của việc bảo hành, bảo trì tác động đến quá trình sử dụng phần mềm của Khách hàng.

Khách hàng không phải chịu bất kỳ khoản chi phí nào cho việc bảo hành, bảo trì phần mềm.

2. Phục hồi dữ liệu

Hiện tại Phúc An Tech có hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ tự động (mỗi ngày mỗi lần) đối với các tài khoản sử dụng nền tảng giao tiếp và làm việc trực tuyến W+. Trong trường hợp dữ liệu hệ thống phần mềm gặp sự cố do tấn công mạng hoặc rủi ro khách quan khác, Phúc An Tech có trách nhiệm hỗ trợ Khách hàng phục hồi dữ liệu về thời gian gần nhất mà hệ thống sao lưu dữ liệu tự động của Phúc An Tech lưu lại. Thời gian tối đa để Phúc An Tech thực hiện phục hồi dữ liệu cho Khách hàng là 01 ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản thông báo lỗi và yêu cầu phục hồi dữ liệu từ người đại diện của Khách hàng.

ĐIỀU 10. DÙNG THỬ SẢN PHẨM

Tùy vào từng thời điểm Phúc An Tech sẽ có chính sách áp dụng tài khoản dùng thử cho khách hàng đăng ký sử dụng phần mềm. Thời gian dùng thử sẽ do Phúc An Tech quyết định.

Phúc An Tech không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của Khách hàng liên quan tới quá trình dùng thử phần mềm Workplus Platform.

ĐIỀU 11. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT SỬ DỤNG

1. Thời hạn của thỏa thuận

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày khách hàng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng. Đối với trường hợp khách hàng dùng thử và không chuyển sang hình thức trả phí trước khi hết hạn dùng thử, thỏa thuận này sẽ được chấm dứt khi hết hạn dùng thử.

2. Tạm ngừng:

Phúc An Tech có quyền tạm ngừng việc sử dụng của khách hàng đối với Khách hàng trong các trường hợp sau:

 • Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng sau khi Phúc An Tech đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán quá 30 ngày.
 • Phúc An Tech cho rằng Khách hàng đang được sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối Khách hàng, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng Khách hàng của khách hàng gây nguy hại tới Phúc An Tech và những người khác.

3. Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:

Phúc An Tech không có nghĩa vụ hoàn trả bất cứ chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. Phúc An Tech chỉ bảo đảm duy trì dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống tối đa là 10 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.

ĐIỀU 12. ĐIỀU KHOẢN BẢO ĐẢM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

1. Từ chối đảm bảo:

Phúc An Tech không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng W+ của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc W+ sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của W+ (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng).

Phúc An Tech không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Tài khoản được cung cấp dưới dạng hiện trạng và có sẵn cho Khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem W+ hoặc thông tin được tạo ra từ W+ là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của mình.

2. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý:

Trong bất cứ trường hợp nào Phúc An Tech đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên nào hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của: (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng W+; (2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với W+; (3) từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu; (4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua W+; (5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với W+; và (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến W+.

ĐIỀU 13. BẤT KHẢ KHÁNG

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, các đợt tấn công mạng, đứt gãy, gián đoạn đường truyền internet và các thảm họa tự nhiên khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 03 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

ĐIỀU 14. ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN NHƯỢNG

Khách hàng không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Phúc An Tech.

Khách hàng chấp thuận cho Tech quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, cho:

(i) Một công ty con hoặc chi nhánh;

(ii) Bên nhận chuyển nhượng phần mềm WorkPlus;

(iii) Bên kế thừa do sáp nhập hoặc liên doanh, hợp tác hoặc đại lý ủy quyền;

ĐIỀU 15. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa 02 bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau khắc phục vấn đề.

Trong trường hợp 02 bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa Kinh tế thuộc Tòa án Nhân Dân TP Hà Nội. Phán quyết của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng, các bên phải tuân thủ.

ĐIỀU 16. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỎA THUẬN

Phúc An Tech có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Thỏa thuận sử dụng dịch vụ và được công bố trên website www.workplus.vn

Trong trường hợp khách hàng không đồng ý với các sửa đổi, bổ sung đó, Khách hàng có thể ngừng sử dụng phần mềm và các dịch vụ liên quan khác của WorkPlus.

ĐIỀU 17. HIỆU LỰC THỎA THUẬN

Thỏa thuận này có giá trị như Hợp Đồng. Người dùng hiểu rằng, đây là hợp đồng điện tử, giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Luật Giao Dịch Điện Tử. Bằng cách Chấp nhận đăng ký tài khoản là Người dùng hoàn toàn đồng ý và đã hiểu các điều khoản trong Thỏa Thuận này.

Thỏa thuận này được lập và xác nhận đóng dấu treo bởi Phúc An Tech và được gửi đến Khách hàng bản phát hành dưới dạng tài liệu cứng hoặc tài liệu mềm (bản scan). Trong mọi trường hợp hiệu lực của Thỏa thuận vẫn đảm bảo nguyên vẹn và có tính pháp lý đầy đủ.

Thỏa thuận này gồm có 17 Điều, luôn có hiệu lực kể từ khi niêm yết trên website này.

Trung tâm hỗ trợ và tư vấn

Chúng tôi luôn ở đây 24/7 để phản hồi yêu cầu của bạn, bất kể là ngày hay đêm, dù nắng hay mưa!