Đây là thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng với Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Phúc An, quy định các điều khoản trong việc Khách hàng sử dụng. Phần mềm quản trị doanh nghiệp WorkPlus. Bằng cách nhấp chuột vào “Tôi đồng ý Thỏa thuận sử dụng nến tảng Workplus” khi đăng ký tài khoản sử dụng, Khách hàng đồng ý rằng đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận tất cả các điều khoản trong thỏa thuận này. WorkPlus (W+) là nền tảng (phần mềm dịch vụ) quản trị doanh nghiệp trực tuyển. Ngoài việc hỗ trợ các công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng W+ trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có trách nhiệm sử dụng W+ cho toàn bộ quy trình tổ chức của mình. Điều khoản sử dụng là các chính sách được đưa ra bởi Phúc An Tech (Công ty chủ quản của WorkPlus) về các yêu cầu bắt buộc đối với tất cả Khách hàng (doanh nghiệp và cá nhân đăng ký một tài khoản chính thức trên nền tảng W+) sử dụng WorkPlus.

Khi khách hàng sử dụng W+, khách hàng đã mặc nhiên đồng ý với tất cả các điều khoản được đề cập ở đây. Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho Khách hàng về các điều khoản này. Nếu Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điểm nào trong bản Điều khoản sử dụng này và vui lòng ngừng việc sử dụng W+ Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email support@workplus.vn.WorkPlus không chịu trách nhiệm khi Khách hàng vi phạm bất kì điều nào trong số các quy định của .Điều khoản sử dụng này.


Điều khoản và sử dụng Workplus

Điều 1. Các định nghĩa

WorkPlus: Là nền tảng (phần mềm dịch vụ) quản lý công việc và dự án được chạy thương mại tại địa chỉ http(s)//www.app.workplus.vn.
Tên viết tắt (W+) là tên viết tắt của WorkPlus, được sử dụng thay thế và nguyên vẹn giá trị trong các văn bản, báo cáo hoặc bài viết.
Phúc An Tech: Là viết tắt của Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Phúc An, đơn vị sở hữu và toàn quyền khai thác nền tảng quản trị doanh nghiệp số WorkPlus.
Khách hàng: Là các Pháp nhân hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng nền tảng WorkPlus.
Tài khoản của Khách hàng: Là tài khoản sử dụng hệ thống của Khách hàng được truy cập thông qua đường dẫn https://www.workplus.vn hoặc một đường. dẫn khác do khách hàng yêu cầu WorkPlus cung cấp.
Tài khoản sử dụng: Với mỗi một tài khoản hệ thống, Khách hàng có toàn quyền mời các nhân viên của mình tham gia vào hệ thống. Bằng hành động gửi lời mời tham gia hệ thống tới các địa chỉ email khác nhau, Khách hàng đồng ý cấp quyển sử dụng Tài khoản hệ thống WorkPlus của mình cho cá nhân và hoặc tổ chức là chủ sở hữu của email đó. Mỗi một thành viên đăng ký tham gia thành công thông qua yêu cầu được gửi bởi Khách hàng được tính là 01 tài khoản sử dụng

Điều 2. Tài khoản W+ của khách hàng

Trong quá trình đăng ký W+, Khách hàng sẽ tạo tài khoản và mật khẩu

Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng.
Mỗi một tài khoản, Khách hàng có thể mời các nhân viên của công ty tham gia. Số lượng nhân viên được phép mời tối đa tùy thuộc vào mức phí đăng ký sử dụng của Khách hàng.
Khách hàng thông báo ngay cho WorkPlus khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Khách hàng thoát khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. WorkPlus không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.
Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng WorkPlus sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của WorkPlus (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

Điều 3. Bảo vệ quyền riêng tư

Phúc An Tech bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên W+. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu khách hàng.

Phúc An Tech cam kết:

Không sửa đổi các tài liệu được tạo ra bởi Khách hàng;
Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép;
Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng. Mặc dù vậy, Phúc An Tech có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tổn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, email, số điện thoại) cho một số mục đích nhất định, bao gồm (nhưng không giới hạn bởi):

Thông báo bằng Email đến khách hàng về các tính năng mới.
Liên hệ trực tiếp với khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng. Phúc An Tech bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của WorkPlus hoặc các Khách hàng tiềm năng khác của Phúc An Tech. Ví dụ, Phúc An có thể đưa tên Khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các khách hàng của mình.

ĐIỀU 4. Dữ liệu khách hàng và trách nhiệm của các bên

Dữ liệu của Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên Tài khoản của Khách hàng. Dữ liệu đó bao gồm: hồ sơ thành viên, các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các ý kiến, các nhận xét, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên tài khoản của Khách hàng;

Bạn đã đọc và hiểu rõ Điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc bạn liên hệ Trung tâm hỗ trợ để được trợ giúp

Trung tâm hỗ trợ và tư vấn

Chúng tôi luôn ở đây 24/7 để phản hồi yêu cầu của bạn, bất kể là ngày hay đêm, dù nắng hay mưa!