W+ SỐ HÓA DOANH NGHIỆP

Cộng tác không giới hạn

WORKPLUS PLATFORM

Quản lý dự án

Lập và xây dựng kế hoạch dự án dễ dàng, nhanh chóng. Quản lý dự án online, thuận lợi, thông tin thống nhất.

Quản lý công việc

Giao việc, nhận việc, tự đề xuất công việc và quản lý thực hiện công việc thống nhất trên cùng một nền tảng trực tuyến.

Quản lý nhân sự

Nhân sự của tổ chức hay đội nhóm được quản lý chuyên nghiệp, chi tiết. Thêm bớt nhân sự dễ dàng, mọi lúc bạn muốn.

Quản lý tiến độ

Quản lý tiến độ công việc, dự án chính xác theo nhiều mô hình: Gantt chart, Kanban, To do list...

Quản lý tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến tiện lợi. Lưu trữ đám mây an toàn, chia sẻ online nhanh chóng.

Quản lý quy trình

Dự án, quy trình hoặc chủ đề công việc... được thể hiện dưới mô hình quản lý Kanban rất trực quan và khoa học.

Sản phẩm & tính năng nổi bật

Quản lý dự án

Lập và xây dựng kế hoạch dự án dễ dàng, nhanh chóng. Quản lý dự án online, thuận lợi, thông tin thống nhất.

Quản lý công việc

Giao việc, nhận việc, tự đề xuất công việc và quản lý thực hiện công việc thống nhất trên cùng một nền tảng trực tuyến.

Quản lý nhân sự

Nhân sự của tổ chức hay đội nhóm được quản lý chuyên nghiệp, chi tiết. Thêm bớt nhân sự dễ dàng, mọi lúc bạn muốn.

Quản lý tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến tiện lợi. Lưu trữ đám mây an toàn, chia sẻ online nhanh chóng.

Đề xuất, phê duyệt

Tạo đề xuất và phê duyệt mọi lúc mọi nơi. Bạn không còn phải tốn thời gian để chờ đợi phê duyệt nữa...

Quản lý tiến độ

Quản lý tiến độ công việc, dự án chính xác theo nhiều mô hình: Gantt chart, Kanban, To do list...

Lịch tuần, nhắc hẹn

Tạo lịch tuần cho tổ chức, đội nhóm. Hệ thống lịch nhắn hẹn thời gian thực giúp bạn không bỏ sót sự kiện nào

Truyền thông nội bộ

Hệ thống truyền thông nội bộ cho phép đăng tải mọi thông tin, hình ảnh của tổ chức, đội nhóm... Giúp gắn kết và truyền thông nội bộ dễ dàng như mạng xã hội thu nhỏ.

Gantt Chart

Chúng tôi xây dựng hệ thống quản lý dự án theo sơ đồ gantt. Quản lý tiến độ thuận lợi, kết xuất file PDF chia sẻ dễ dàng.

Chat Work

Một nền tảng chát work chuyên nghiệp cao giúp thành viên dễ dàng trao đổi công việc, thông tin, tài liệu nhanh chóng thuận lợi như các nền tảng lớn khác: Message facebook, Zalo...

Quản lý quy trình

Dự án, quy trình hoặc chủ đề công việc... được thể hiện dưới mô hình quản lý Kanban rất trực quan và khoa học.

Nhắn tin nội bộ

Chức năng nhắn tin nội bộ theo thành viên hoặc theo nhóm

Hoặc bạn muốn sử dụng hệ thống W+ độc lập và bổ sung những tính năng theo yêu cầu?