W+ SỐ HÓA DOANH NGHIỆP

Cộng tác không giới hạn

WORKPLUS PLATFORM

Quản lý dự án

Lập và xây dựng kế hoạch dự án dễ dàng, nhanh chóng. Quản lý dự án online, thuận lợi, thông tin thống nhất.

Quản lý công việc

Giao việc, nhận việc, tự đề xuất công việc và quản lý thực hiện công việc thống nhất trên cùng một nền tảng trực tuyến.

Quản lý nhân sự

Nhân sự của tổ chức hay đội nhóm được quản lý chuyên nghiệp, chi tiết. Thêm bớt nhân sự dễ dàng, mọi lúc bạn muốn.

Quản lý tiến độ

Quản lý tiến độ công việc, dự án chính xác theo nhiều mô hình: Gantt chart, Kanban, To do list...

Quản lý tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến tiện lợi. Lưu trữ đám mây an toàn, chia sẻ online nhanh chóng.

Quản lý quy trình

Dự án, quy trình hoặc chủ đề công việc... được thể hiện dưới mô hình quản lý Kanban rất trực quan và khoa học.

Quản lý lịch tuần chuyên nghiệp

Thiết lập lịch tuần cho doanh nghiệp, phòng ban hoặc đội nhóm, cá nhân bất kỳ dễ dàng, nhanh chóng

Cài đặt tính năng nhắc nhở lịch tuần tới từng thành viên giúp không bỏ sót sự kiện

Công bố lịch tuần tới những thành viên theo ý muốn

Ghim lịch tuần ra mạng truyền thông nội bộ giúp theo dõi thuận lợi, liên tục

Quản lý lịch tuần chuyên nghiệp
Quản lý nhắc hẹn

Quản lý nhắc hẹn

Mọi công việc, mọi sự kiện… sẽ được hệ thống ghi nhớ và nhắc nhở bạn khi đến hẹn

Không lo bỏ sót, quên, chậm

Trợ lý ảo thông minh giúp bạn kiểm soát mọi công việc mọi lúc, mọi nơi

Phân loại hoặc gán nhãn nhắc hẹn theo ý muốn

Chia sẻ nhắc hẹn tới các thành viên

Thiết lập nhắc hẹn theo nhiều cách khác nhau: theo tiến độ, theo thời gian, theo bước nhảy…