W+ SỐ HÓA DOANH NGHIỆP

Cộng tác không giới hạn

WORKPLUS PLATFORM

Quản lý dự án

Lập và xây dựng kế hoạch dự án dễ dàng, nhanh chóng. Quản lý dự án online, thuận lợi, thông tin thống nhất.

Quản lý công việc

Giao việc, nhận việc, tự đề xuất công việc và quản lý thực hiện công việc thống nhất trên cùng một nền tảng trực tuyến.

Quản lý nhân sự

Nhân sự của tổ chức hay đội nhóm được quản lý chuyên nghiệp, chi tiết. Thêm bớt nhân sự dễ dàng, mọi lúc bạn muốn.

Quản lý tiến độ

Quản lý tiến độ công việc, dự án chính xác theo nhiều mô hình: Gantt chart, Kanban, To do list...

Quản lý tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến tiện lợi. Lưu trữ đám mây an toàn, chia sẻ online nhanh chóng.

Quản lý quy trình

Dự án, quy trình hoặc chủ đề công việc... được thể hiện dưới mô hình quản lý Kanban rất trực quan và khoa học.

Lập kế hoạch công việc theo sơ đồ Gantt Chart

Một bản kế hoạch công việc khoa học và chi tiết sẽ là điều hết sức tuyệt vời để bạn thuyết trình hay để theo dõi.

Gantt Chart cho phép bạn khởi lập kế hoạch dự án theo cách của bạn. Bạn hoàn toàn có thể tùy biến và làm chủ nó. Bạn cũng có thể thay đổi, điều chỉnh bản kế hoạch này bất cứ lúc nào.

Lập kế hoạch công việc theo sơ đồ Gantt Chart
Quản lý tiến độ dự án khoa học, hiệu quả

Quản lý tiến độ dự án khoa học, hiệu quả

Cập nhật, điều chỉnh tiến độ thực hiện

Kéo thả thay đổi tiến độ công việc

Bạn có thể cập nhật mức độ hoàn thành cho từng công việc và phần mềm sẽ tự động tính toán mức độ hoàn thành của từng nhóm công việc hoặc toàn dự án theo thời gian.