W+ SỐ HÓA DOANH NGHIỆP

Cộng tác không giới hạn

WORKPLUS PLATFORM

Quản lý dự án

Lập và xây dựng kế hoạch dự án dễ dàng, nhanh chóng. Quản lý dự án online, thuận lợi, thông tin thống nhất.

Quản lý công việc

Giao việc, nhận việc, tự đề xuất công việc và quản lý thực hiện công việc thống nhất trên cùng một nền tảng trực tuyến.

Quản lý nhân sự

Nhân sự của tổ chức hay đội nhóm được quản lý chuyên nghiệp, chi tiết. Thêm bớt nhân sự dễ dàng, mọi lúc bạn muốn.

Quản lý tiến độ

Quản lý tiến độ công việc, dự án chính xác theo nhiều mô hình: Gantt chart, Kanban, To do list...

Quản lý tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến tiện lợi. Lưu trữ đám mây an toàn, chia sẻ online nhanh chóng.

Quản lý quy trình

Dự án, quy trình hoặc chủ đề công việc... được thể hiện dưới mô hình quản lý Kanban rất trực quan và khoa học.

Quản lý đề xuất

Khởi tạo đề xuất dễ dàng

Phân loại đề xuất theo: Cá nhân, Bộ phận, dự án, nhóm

Giám sát kết quả đề xuất mọi lúc mọi nơi

Thông tin minh bạch, nhanh chóng

Quản lý đề xuất
Quản lý phê duyệt

Quản lý phê duyệt

Tiếp nhận đề xuất tức thời, tiết kiệm thời gian phê duyệt

Phân quyền phê duyệt chặt chẽ, minh bạch

Kết quả phê duyệt gửi tới thành viên đề xuất theo thời gian thực

Đảm bảo kết quả phê duyệt an toàn, khách quan.